Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
60 postów 58 komentarzy

Salon z Widokiem na Kuchnię

adam kadmon - W zasadzie o wszystkim , co mieści się w kręgu zainteresowań blogera obarczonego przymusem poetyckich ekspiacji. Takie tam : kultura, sztuka, poezja , najmniej polityki w wydaniu polskim

Nowy król Polaków ? Apel o kongres monarchistów .

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jestem i byłem polskim, skromnym monarchistą. Z podziwu , dla potrzeby serca.

 
 

POTENCJALNY król Polski ? Apel o kongres monarchistów.

Dawid Czerepkow , Koszalin
 
  Foto : Dawid Czerepkow , Koszalin

 

Zostałem , ku własnemu zdumieniu, członkiem KONFEDERACJI SPISKIEJ - Polskiego Ruchu Monarchistycznego w 2006 roku , wczesną jesienią.  Niemal dwa lata przed przystąpieniem do chmary , wtedy i dotąd , zwącej się Salonem 24.  Z powodu podziwu dla bezinteresownej hojności szczupłego grona twórców i fundatorów polskich regaliów koronnych , w tym tzw. Korony Chrobrego.

Byłem w ciągu ostatniej kadencji zarządu KS ( Generalności ) człowiekiem odpowiedzialnym za PR.   W momencie przesunięcią się centrum decyzyjnego do Wrocławia  z Nowego Sącza, dałem sobie spokój własnym ambicjom monarchistycznym , przedkładając  ponad wszystko inne, wewnętrzną równowagę, spokój i prawo swoje do swojej poezji. . To chyba coś wyjaśnia i tłumaczy.

Ale mam niezbywalny obowiązek do niepokoju , gdy dyskutowane są i oznajmiane publicznie, zmiany w prawie sukcesji do Tronu Polski. Naszym prawem i obowiązkiem jest trwać przy wiążących nas zapisach Konstytucji 3-go Maja , w tym przy art. VII , tłumaczącym sens  i treść prawa Wettynów do polskiej spuścizny. To jest trudna sprawa. Jednak twórcy Wielkiej Konstytucji dobrze wiedzieli , co czynią. W czas Eurokołchozu , w obliczu dyrektyw brukselskich smagających polskie życie społeczno-polityczne, gdzie legalizm tych-że nie ma umocowania w demokratycznych wyborach , warto uświadomić sobie , że dotąd nie odzyskamy niepodległości i suwerenności państwowej , jeżeli nie dokonamy tego w imię Konstytucji 3-go Maja . Aktu prawnego lokującego Naród w roli suwerena , a rząd i osobę króla , w charakterze tylko i wyłącznie jako władzy wykonawczej .

Nikt nie odwołał tego aktu woli , z wyjątkiem zaborców , złodziei polskiej państwowości i jej dóbr szczególnego znaczenia . Jeśli ktoś myśli , że jest inaczej , temu należy zabronić obchodów rocznicy Konstytucji  - święta państwowego , a łamiących zakaz ścigać z mocy  tut. prawa , karać wysokimi grzywnami i osadzaniem w kozie , nawet do roku w odosobnieniu , za kratami.

Stąd apel mój , wołanie o kongres organizacji i środowisk monarchistycznych , korzystających z dość dobrej dla nich koniunktury ; niech raczą się zebrać i uchwalić bodaj trzon deklaracji ideowo-programowej , by było wiadomo, co należy czynić , gdy w wyniku chichotu historii Polski , może się nam objawić u bram kraju  pan de AFIF , meksykańsko-maronicki książę z nadania rodu Wetttynów, klepnięty przez rząd krajowy Saksonii , pobłogosławion przez papieża Franciszka.

Oczywiście , w/wym. słowa nie są adresowane do  "Wielkiego Kniazia" Wierzchowskiego i do kliki jemu poddanych pretorian.

Niech mottem przewodnim będą słowa ostatniego pretendenta - Wettyna ,  Marii Emanuela , znającego polską mowę i naszą kulturę :

-  "Jeśli mój Lud tego sobie zażyczy , wrócę aby MU służyć ."  -

 

 

 

Aleksander de Afif
ilustracja
Blason Duché de Varsovie.svg Pretendent do tronu Saksonii
Okres panowania od 23 lipca 2012
Poprzednik Maria Emanuel Wettyn
Dane biograficzne
Dynastia Saxe-Gessaphe
Data i miejsce urodzenia 12 lutego 1954
Monachium
 
Ojciec Robert de Afif
Matka Maria Anna Wettyn
 
Żona Gizela Wittelsbach
Dzieci Jerzy Filip
Maurycy Gabriel
Paweł Klemens
Maria Teresa
Odznaczenia
Order Złotego Runa (Austria)Order Świętego Huberta (Bawaria)

WIKIPEDIA

Pochodzenie i rodzina[edytuj]

Jak utrzymywała matka księcia Aleksandra, Maria Anna, jej mąż Robert de Afif pochodził ze starożytnego rodu książęcego z terytorium dzisiejszego Libanu, należącego do maronitów, a wywodzącego się ze schrystianizowanej dynastii szejków z Bkassine, potomków emira Kasarwanu (obszar leżący na pograniczu dawnego Królestwa Jerozolimskiego i Hrabstwa Trypolisu); ojciec Roberta de Afif (mieszkający całe życie w Bejrucie) był członkiem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego oraz księciem Gessaphe[2], który to tytuł był uznawany przez saksońską rodzinę królewską, co znalazło swój wyraz na umowie o dziedziczenie z 1997 roku[3].

Aleksander de Afif wychowywał się w Meksyku. Po śmierci swojego ojca przejął prowadzenie rodzinnej firmy z branży logistycznej. Ma dwóch młodszych braci:

 • Fryderyk Wilhelm Prinz von Sachsen-Gessaphe (ur. 1955) architekt wnętrz,
 • Karol August Prinz von Sachsen-Gessaphe (ur. 1958) profesor Uniwersytetu w Hagen.

Siostra Roberta de Afif, Aleksandra Afif (ur. 1919, zm. 1996), była żoną księcia Karola Antoniego Hohenzollerna (ur. 1922, zm. 1993) z katolickiej linii dynastii Hohenzollernów, panującej niegdyś w księstwieHohenzollern-Sigmaringen[4].

Do przodków księcia Aleksandra ze strony matki należą między innymi:

Prawo do tronu[edytuj]

Wraz z likwidacją Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i przyjęciem przez księcia-elektora Saksonii tytułu królewskiego na nowo zostały ustalone zasady dziedziczenia saskiego tronu, które - utrwalając dotychczasową praktykę oraz uwzględniając normy prawa zwyczajowego, funkcjonującego w feudalnej (średniowiecznej i nowożytnej) Europie - ostatnio były zawarte w art.6 i art.7 KonstytucjiKrólestwa Saksonii z 1831 roku oraz opartej na niej Ustawie Domu Królewsko-Saksońskiego z dnia 30 grudnia 1837 roku, nowelizowanej trzykrotnie w latach 18791888 i 1900. Zasady te opierały się na tradycyjnej normie dziedziczenia korony królewskiej w linii męskiej (w porządku primogenitury) a ponadto - na trzech fundamentach: 1) wymogu zawierania małżeństw równoprawnych - za zgodą głowy rodu; 2) możliwości zawarcia układu o przeżycie (umowy o dziedziczenie); 3) dopuszczalności dziedziczenia tronu przez kobiety (linię żeńską) w razie braku księcia uprawnionego do następstwa z tytułu pokrewieństwa lub układu o przeżycie[5].

W związku z faktem, iż zarówno książę Maria Emanuel jak i inni Wettynowie (linii albertyńskiej) z jego pokolenia nie mieli dzieci lub w przypadku jednego z nich, który wprawdzie miał syna (Rüdigera von Sachsen), jednakże nie posiadającego prawa do tronu - w myśl zasad obowiązujących w rodzinie królewskiej - z uwagi na pochodzenie z morganatycznego małżeństwa, członkowie saskiego domu panującego już od lat 80-tych XX-go wieku rozważali możliwość wyznaczenia spadkobiercy dynastii w drodze układu o przeżycie (umowy o dziedziczenie). Początkowo pod uwagę był brany jedyny syn najmłodszej siostry Marii Emanuela, Matyldy Marii księżnej Sachsen-Coburg-Gotha, tj. książę Jan Albert Leopold Fryderyk Krystian, a więc Wettyn (linii ernestyńskiej). Ówczesny kandydat na dziedzica saskiej korony królewskiej zmarł jednak w 1987 roku, w wieku 17 lat, na skutek nieszczęśliwego wypadku[6]. To tragiczne wydarzenie sprawiło, że książę Maria Emanuel zwrócił uwagę na najstarszego syna swojej drugiej siostry, Marii Anny księżnej Sachsen-Gessaphe, który wprawdzie nie pochodził "po mieczu" z rodu Wettynów, jednak na korzyść którego zaczęło przemawiać zawarcie udanego małżeństwa z Gizelą von Bayern (urodzoną jako księżniczka bawarska z dynastii Wittelsbachów), które zaowocowało narodzinami trzech synów i córki.

Margrabia Miśni (tradycyjny tytuł głowy saksońskiej rodziny królewskiej) zaproponował Aleksandra de Afif na swojego następcę oraz spadkobiercę rodu. W tym celu przygotował specjalny dokument, który dnia14 maja 1997 roku podpisali: jego żona Anastazja von Anhalt (urodzona jako księżniczka anhalcka z dynastii Ascania), brat Albert Józef wraz z morganatyczną żoną Elmirą, siostry: Maria Józefa, Maria Anna oraz Matylda Maria, kuzyn Dedo w imieniu własnym oraz w imieniu swojego brata Gero a także ich macochy Wirginii (morganatycznej żony Ernesta Henryka), oraz wdowa po Timo (trzecim kuzynie), Erina (również żona morganatyczna)[7]. Dwa lata później, dnia 1 lipca 1999 roku Maria Emanuel adoptował Aleksandra de Afif, co odbyło się za zgodą władz świeckich jak i duchownych, w tym za zgodą papieżaJana Pawła II. Od tego czasu książę Aleksander zaczął uczestniczyć wraz z wujem w rodzinnych uroczystościach, a od 2003 roku rozpoczął również publiczną działalność na rzecz kraju związkowegoSaksonia, promując go na świecie w celu ściągnięcia zagranicznych inwestorów oraz doradzając premierowi Georgowi Milbradt.

Pomimo wcześniejszej zgody, latem 2002 roku trzech sygnatariuszy, tj. książęta Dedo, Gero i Albert Józef, odwołało „tymczasowo” zawarte porozumienie[8]. Ten ostatni, zmieniając zdanie, stanął na stanowisku, że następstwo po Marii Emanuelu powinno przysługiwać, zgodnie z prawem salickim, wszystkim męskim przedstawicielom dynastii Wettynów bez względu na zawierane małżeństwa[9]. Po śmierci starszego brata w lipcu 2012 roku ogłosił się głową saksońskiej rodziny królewskiej. To samo - na podstawie postanowień umowy z 1997 roku - uczynił książę Aleksander, co o mało nie skończyło się awanturą na pogrzebie zmarłego[10]. Po śmierci Alberta Józefa w październiku 2012 roku Rüdiger von Sachsen, ogłaszając się nowym zwierzchnikiem dynastii Wettynów, stwierdził: Nie zaakceptujemy księcia Aleksandra jako głowy domu, kontynuując tym samym rodzinny spór[11]. Jakkolwiek kwestia ta jest problematyczna - Aleksander de Afif nie jest jedyną osobą zgłaszającą pretensje do królewskiej korony Saksonii - wydaje się jednak, że spór został ostatecznie rozstrzygnięty właśnie na jego korzyść w 2015 roku przez papieża Franciszka, który uznał jego prawo na podstawie dotychczasowych zasad dziedziczenia tronu. Ponadto książę Aleksander jest uznawany za głowę saksońskiej rodziny królewskiej przez rząd Saksonii[12].

 

WIKIPEDIA

_______________________________________________________________

 

Napisałem w swoim ostatnim tomiku KAPITEL tekst zatytułowany :

 

MODLITWA o TRON

 

Panie który w łaskawości swojej

raczyłeś polskiemu orłu przywrócić koronę ,

 uczyń jeszcze jeden , dla Ciebie niewielki

krok dalej.

Po królewskim wieńcu , na rzeczy wieczną pamięć ,

obdaruj  nas prawdziwym tronem ,

abyśmy wszyscy ludzie dobrej woli

mając w rocznicowej obchodów tradycji

Wielką Konstytucję poprzez chwałę jej

zarówno , jak i dzieła nikczemny upadek ,

za przyczyną podłości i zdrady pospołu ,

jutro złączyli się w jedno pod Wysokim

 Sztandarem . Nie dla przeszłości ,

 dla jutra serdecznie doświadczonej Dziedziny ,

Ojczyzny naszych przyszłych pokoleń

-  Chryste nam dopomóż !

 

Tę Modlitwę pozwoliłem sobie wyprzedzić w debiutanckim tomiku - STYGMATY ZAUROCZENIA . REFLEKSY - tekstem zatytułowanym :

 

KORONACJA  ALEKSANDRA  I-go w  WARSZAWIE ( rok 1815 )

, ostrzegającym i przypomnieniowym  :

 

 

POTENCJALNY król Polski ? Apel o kongres monarchistów.

 Koronacja Aleksandra I-go w Warszawie / Adam Kadmon
__________________________________________________

 

 

więc szli ulicami każdy z domu chochoł

taszczyli taraban trąbity tam grały a ciżba stała

w werblach i czynelach rada aby śmiać się

i jechał przed nimi car do tej katedry

w polskim mundurze swe złociste loki

pokazywał tłumom bo czako na miarę

i tłumom się kłaniał pan pełen kultury

nikt nie pamiętał mordów rzezi pragi

a pan z bułanego zeskoczył rumaka

po francusku gadał pewien swej ogłady

wszedł do świątyni gdzie boże coś polskę
podbiło sklepienia

bo król nas połączy bo król nas ocali

gazety zapiszą werble tarabany

i ciżbę warszawską w ciasną zbitą masę

gdzie spojrzeć radość zagrzewa cymbały

________________________________

 

Pozdrawiam Czytelników . 

KOMENTARZE

 • Lilee Sobieska
  prawnuczka Jana III Sobieskiego
  zagrała w filmie Joanna d Arc

  http://a2.tvspielfilm.de/imedia/8971/1858971,aT_FNvNOxUOSJfpeuB1ThsoAN_OUVLuQBRikkPYB_KrLUiAqkAXxkJMsmuoJYNQHtGeAMcKK97fbpLbH+rGI6g==.jpg
 • Mój Boże
  Głupota nie boli.A szkoda.
 • @Lotna 18:40:15
  @LOTNA : jednak boli. Spójrz na siebie.
 • @adam kadmon 20:03:30
  niestety nie boli. Jak Pan sobie wyobraża w dzisiejszych czasach ustanowienie monarchii? Czy Polskę stać na taki gadżet? Bo czymże by miała być ta monarchia? Kto ją obroni przed wchłonięciem przez NWO? Zaproszą ich na jedną " dobrowolną wycieczkę" do Bohemian Grove i będą chodzić na sznurku tak jak im tam zatrąbią a my Polacy będziemy utrzymywać jeszcze jednych darmozjadów. Pewnie zaraz doklei się do nich ta teraz nowobogacka szlachta, której tylko do tego zrabowanego nam majątku potrzeba uznanego przez naród herbu i pokłonów pospólstwa, gdy będą tymi Rolsami jechać przez swoje włości..
  Zgłupiałeś Pan do reszty? Zajmij się Pan tymi biednymi polskimi dziećmi, rabowanymi na potęgę polskim rodzinom!
 • @adam kadmon 20:03:30
  Nie mam co patrzeć na siebie, bo ja takich bredni nie wypisuję.

  Szlachetnym się jest ze szlachetności serca, z mądrości, mężności, honoru i zasług - i to powinny być kryteria wyboru króla - a nie z powodu urodzenia.
  Król w Polsce był najrówniejszym z równych, z nie tyranem posiadającym na własność państwo i zamieszkujących je ludzi, tak jak to było i jest do tej pory w cywilizacji bizantyńskiej.

  Wolę pierwszego lepszego chłopa na króla, który całe życie swoją krwawicą orze polską ziemię, niż jakiegoś Wettyna, który nic dla Polski nie zrobił, nie ma o Polsce i Polakach zielonego pojęcia i nigdy nie będzie królem wszystkich Polaków, ani na pewno nie moim. Jacyś chorzy ludzie, którzy nadal dzielą się władzą, której nie mają, oczywiście z błogosławieństwem stukających kopytkami pod sukienką purpuratów.

  Masońska konstytucja 3 Maja ma być prawem, którego Polscy muszą się trzymać? Prawem kaduka chyba.
 • Proszę Pana...
  jeszcze Niemca na polski tron Pan nam tu wciska. Czy poza tym wszystko jest ok?
  Jaki Pan widzi ciąg dalszy? Od Odry do Wisły przyłączamy do Niemiec a od Wisły na Wschód do Ukrainy? Czy taką Pan widzi kolej polskiego losu?
  Bo jak widać, są to chyba już jakieś kolejny knify które mają zaprowadzić Polskę do rozbiorów.
  Proszę Pana, Polską już swoją Królową ma, jest Nią Matka Boska Królowa Polski. Naturalną koleją rzeczy, Królem Polski jest Jezus Chrystus Król. Cały w tym polskim ustroju polityczno-społeczno-gospodarczym jest to, by to Dekalog był nadrzędnym Aktem Prawnym w Polsce. Czyli np Nie zabijaj, także nienarodzonych.
  Jeżeli teraz ten Pana król będzie w stanie spowodować by w Polsce taki porządek prawny nastał, to podpisuję się obiema rękami pod nim. Ale jak pokazuje praktyka, to np królewna angielska nadaje tytuły szlacheckie np homoseksualistom, którzy potem obnoszą się ślubami i adoptowaniem dzieci...
  daj Pan więc spokój z tą monarchią.
 • Król sam się obierze...
  W pradawnych czasach przodkowie nasi spokojnie na roli żyli, dziatwę płodzili i Panu Bogu wiernie służyli. Aż koziojebce ze Wschodu nadciągły i sielankę słowiańskich grodów zamącili. Wtenczas najlepsi i najbitniejsi z naszych antenatów zrobili ściepę, nabrali mięs, wódki i żelaza bojowego i na stepy ruszyli, by dzikusów, kozich synów, na ich ziemi zgładzić. Sukces odnieśli, pokój zaprowadzili, cywilizację na stepach dzikich zaprowadzili, do domów w chwale powrócili.

  Od tego czasu wielką sławą się pośród ziomków swych cieszyli, obierano ich książętami, królami i wojewodami. Dali oni początek arystokracji. A na dzień dzisiejszy nowa arystokracja musi się znaleźć, bo stara skapcaniała, wymiękła i wymarła. Nowy król musi więc najsampierw się zasłużyć a władza sama do niego przyjdzie.

  Całkiem jest prawdopodobne, że będzie to człowiek wojennego rzemiosła, pewnie któryś z wyższych oficerów, członek naszego Sztabu. Będzie ochrzczony w wierze katolickiej i stanu wolnego, bo inaczej umierać za Ojczyznę nie chciałoby mu się. Już na dniach nowy władca sam się nam objawi, nie potrzeba starych germańców na siłę wskrzeszać.
 • @Pan podporucznik 23:45:22
  Macierewicz Antoni się zasłużył, najlepszy król dla Panów podporuczników...
 • @Jan Paweł 21:04:19
  Dobrze by było, gdyby Matka Boska Królowa Polski oraz Jezus Chrystus Król, rządzili naszym krajem osobiście a nie przez pośredników.
  Powinni zatem od czasu do czasu pokazać się swoim poddanym i rozmawiać z ludem na żywo, face to face.
 • @lorenco 00:34:23
  Ha, ha, ha!
 • @lorenco 00:45:57
  Rozmawiają, tylko naród ma te rozmowy gdzieś:
  Proszę obejrzeć np to:
  https://www.youtube.com/watch?v=_flpbjPAU8M
 • @lorenco 00:45:57
  Czy chcesz nam powiedzieć, że już dwa tysiące lat wciskają nam ten kit, a ani razu nie dali żadnego dowodu na jego istnienie, żeby tak na żywo jak piszesz, face to face.
  Podobno niezłą kasę z tego biorą

  https://www.youtube.com/watch?v=NL5Ei8pU1LA

  warto poczytać komentarze pod filmem, a jest ich sporo i zadać sobie pytanie, czy Polacy wciąż wierzą?
 • @Oświat 18:51:57
  Świetny film, przy okazji podam link do tekstu, dlaczego Benedykt XVI abdykował.
  Papież sekty katolików BENEDYKT 16 – Oskarżony przed Trybunałem Karnym w Hadze – jako winien ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI
  http://www.himavanti.org/pl/c/stoppedofilom/papiez-sekty-katolikow-benedykt-16-oskarzony-przed-trybunalem-karnym-w-hadze-jako-winien-zbrodni-przeciwko-ludzkosci
  ---------------------------------------------------------
  Przyznam się szczerze, dzieje papieskie nie interesują mnie wcale a wcale, dlatego nie wiedziałem nic o Benedykcie.
  Zresztą i skąd.
  Gdyby nie film, który podałeś, w komentarzach właśnie są linki, dzięki:)
 • @Jan Paweł 10:17:15
  Janie Pawle, wiara czyni cuda, jednak jeśli ktoś ma rządzić w moim kraju, chciałbym oceniać jego rządy i ewentualnie go odwołać, jeśli czyni to źle.
  A społeczeństwo polskie nie ma prawa odwołać pośredników a co dopiero Króla i Królowej, Jezusa Chrystusa i Matki Boskiej.
  I wybacz, jednak prawo świeckie jest dla mnie ponad prawem kościelnym.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930