Otrzymałem , więc podaję dalej , moja kochana Opinio Publiczna.

                     A. K.                              

 

                              WSZYSCY LUDZIE PREZYDENTA    (  ?   ?  )


Notatka ze spotkania w Kancelarii Prezydenta RP
W dniu 01 lipca, odbyło się spotkanie delegacji Konfederacji Spiskiej z Dyrekcją Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych Kancelarii Prezydenta RP. Naszą delegację tworzyli:
Jan Skowera - Marszałek Konfederacji
Bartosz Wałęga - Kanclerz Konfederacji
Wiesława Grzybkowska - Starościna Wrocławska
Dominik Galas - Starosta Krakowski
Jacek Caba - Starosta Warszawski, rzecznik prasowy
Spotkaniu przewodniczyła Grażyna Wereszczyńska - Dyrektor Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych.
Pomimo tego, że przedstawiciele Kancelarii już na początku stwierdzili, że zdają sobie sprawę z faktu iż w monarchistycznej koncepcji ustroju państwa urząd prezydenta raczej się nie mieści, błędem byłoby wnioskować, że prawie dwie godziny rozmowy były tylko wymianą wzajemnych uprzejmości.
Z jednej strony, co oczywiste, spotkanie miało charakter zapoznawczy, z drugiej jednak już sama ta "zapoznawczość" jest pewnego rodzaju przełomem w myśleniu organów Państwa na temat środowisk monarchistycznych. Przez wiele lat, władze nie miały ochoty zapoznawać się z tego typu poglądami.
To bezwzględnie, zdecydowany krok do przodu!
Ale, natychmiast po tym jak jasnym stało się, że Konfederacja Spiska to nie grupa rewolucjonistów, chcących za wszelką cenę pozbawić władzy Pana Prezydenta Dudę, a trzeźwo myślący o przyszłości Kraju elektorat, zebrani doszli do wniosku, że wbrew wszelkim pozorom cele stron są ze sobą, w niektórych punktach zaskakująco zbieżne.
Obecna władza prezydencka duże znaczenie przywiązuje do polityki historycznej i edukacji w tym zakresie. Z ogromną uwagą i uznaniem zostało więc przyjęte, przedstawione przez Marszałka Skowerę podsumowanie działalności Konfederacji w tym zakresie.
Okazało się, że współpraca na polu, zarówno przygotowywania uroczystości upamiętniających ważne, historyczne wydarzenia, jak również opieki nad miejscami pamięci narodowej jest nie tylko możliwa, ale wręcz wskazana.
Uzyskaliśmy zapewnienie, że nasze inicjatywy w tym zakresie będą z uwagą rozważane i w miarę możliwości wspierane. Dotyczy to zarówno przygotowywanych przez Konfederację obchodów stulecia powołania Rady Regencyjnej, jak i koncepcji dorocznego Święta Piastów, jak również innych przyszłych inicjatyw zgłaszanych nawet w formie ustawodawczej.
Podsumowując, spotkanie w Kancelarii udowodniło po raz kolejny, że ogień z wodą, a nawet republikanów z monarchistami połączyć można, gdy wszystkim na sercu leży dobro Rzeczypospolitej.
To budujący wniosek, szczególnie w tak ostatnio podzielonym i często skłóconym Kraju.
Oby tak dalej!

 

                sporządził